ว่านหางจระเข้

ชื่อสมุนไพร ว่านหางจระเข้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aloe vera (L.) Burm.f.
ชื่อพ้อง Aloe barbadensis Mill
วงศ์ Xanthorrhoeaceae
ชื่ออื่น ๆ ว่านไฟไหม้, ว่านแข้, หว่านตะแข่, หว่านตะเข้(ภาคเหนือ), หางตะเข้ (ภาคกลาง), หว่านเข้ (ภาคใต้)
ชื่อสามัญ Aloe, Aloe vera, Aloin, Barbados, Jafferabad, Star cactus
ไฟล์ ... ว่านหางจระเข้
...