ย่านาง

ชื่อสมุนไพร ย่านาง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tiliacora triandra (Colebr.) Diels
ชื่อพ้อง Cocculus triandrus Colebr., Limacia triandra
วงศ์ Menispermaceae
ชื่ออื่น ๆ จ้อยนาง (เชียงใหม่), เถาวัลย์เขียว (กลาง), ยาดนาง, วันยอ (สุราษฎร์ธานี), เถาร้อยปลา, ปู่เจ้าเขาเขียว, เถาย่านาง, ย่านางขาว, ย่านนาง, หญ้าภคินี
ชื่อสามัญ Bamboo grass
ไฟล์ ... ย่านาง
...