ว่านชักมดลูก

ชื่อสมุนไพร ว่านชักมดลูก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma xanthorrhiza Roxb , Curcuma comosa Roxb
ชื่อพ้อง  
วงศ์ Zingiberaceae
ชื่ออื่น ๆ ว่านหมาว้อ (อุบลราชธานี)
ชื่อสามัญ  
ไฟล์ ... ว่านชักมดลูก
...