เนียมหอม

ชื่อสมุนไพร เนียมหอม
ชื่อวิทยาศาสตร์ Strobilanthes nivea Craib
ชื่อพ้อง Sympagis nivea (Craib) Bremek.
วงศ์ Acanthaceae
ชื่ออื่น ๆ อ้มหอม, อ้มเนียม, เนียมอ้ม, เนียมข้าวเม่า
ชื่อสามัญ  
ไฟล์ ... เนียมหอม
...