ไพล

ชื่อสมุนไพร ไพล
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr.
ชื่อพ้อง Zingiber cassumunar Roxb., Zingiber purpureum Roscoe)
วงศ์ Zingiberaceae
ชื่ออื่น ๆ ปูขมิ้น มิ้นสะล่าง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน), ว่านไฟ ไพลเหลือง (ภาคกลาง), ปูเลย ปูลอย (ภาคเหนือ), ว่านปอบ (ภาคอีสาน)
ชื่อสามัญ Phlai, Cassumunar ginger, Bengal root
ไฟล์ ... ไพล
...