กระชาย

ชื่อสมุนไพร กระชาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
ชื่อพ้อง Curcuma rotunda L.
วงศ์ Zingiberaceae
ชื่ออื่น ๆ กระชายขาว, กระชายเหลือง, ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพมหานคร), กระชายดำ, กะแอน, ขิงทราย (มหาสารคาม), จี๊ปู, ซีฟู, เปาซอเร๊าะ, เป๊าสี่, เป๊าะสี่, ระแอน, เป๊าะซอเร้าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ละแอน (ภาคเหนือ), ขิงจีน
ชื่อสามัญ Fingerroot, Chinese ginger, Chinese keys, Galingale
ไฟล์ ... กระชาย
...