กระดูกไก่ดำ

ชื่อสมุนไพร กระดูกไก่ดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Justicia gendarussa Burm.f.
ชื่อพ้อง Gendarussa vulgaris Nees, Justicia gandarussa L.f.
วงศ์ Acanthaceae
ชื่ออื่น ๆ ปีกไก่ดำ, กระดูกดำ (จันทบุรี), ปองดำ แสนทะแมน (ตราด), เฉียงพร้า (สุราษฎรณ์ธานี), กุลาดำ บัวลาดำ (ภาคเหนือ), เกียงพา เกียงผา เฉียงพร้าบ้าน เฉียงพร้าม่าน เฉียงพร้ามอญ เฉียงพร่าม่าน ผีมอญ สันพร้ามอญ สำมะงาจีน (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ Willow-leaved Justicia
ไฟล์ ... กระดูกไก่ดำ
...