ขมิ้นชัน

ชื่อสมุนไพร ขมิ้นชัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma longa L.
ชื่อพ้อง Amomum curcuma Jacq., Curcuma brog Valeton, Curcuma domestica Valeton, Curcuma ochrorhiza Valeton, Curcuma soloensis Valeton, Curcuma tinctoria Guibourt,
วงศ์ Zingiberaceae
ชื่ออื่น ๆ ขมิ้น, ขมิ้นแดง, ขมิ้นหยวก, ขมิ้นหัว, ขมิ้นแกง (เชียงใหม่), ขี้มิ้น (ภาคใต้), ตายอด (กะเหรี่ยง กำแพงเพชร), สะยอ (แม่ฮ่องสอน), หมิ้น (ตรัง)
ชื่อสามัญ Turmeric
ไฟล์ ... ขมิ้นชัน
...