ดาวอินคา

ชื่อสมุนไพร ดาวอินคา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plukenetia volubilis L.
ชื่อพ้อง Sajorium volubile (L.) Baill., Fragariopsis paxii Pittier, Plukenetia macrostyla Ule, Plukenetia peruviana Müll.Arg.
วงศ์ Euphorbiaceae
ชื่ออื่น ๆ ถั่วดาวอินคา
ชื่อสามัญ sacha inchi, sacha mani, Inca peanut.
ไฟล์ ... ดาวอินคา
...