ตะไคร้

ชื่อสมุนไพร ตะไคร้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.
ชื่อพ้อง Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.
วงศ์ Poaceae
ชื่ออื่น ๆ คาหอม (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ไคร (Peninsular), จะไคร (ภาคเหนือ), เซิดเกรย เหลอะเกรย (เขมรสุรินทร์), ห่อวอตะโป่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), หัวสิงไค (เขมร-ปราจีนบุรี
ชื่อสามัญ Lemon Grass, Lapine
ไฟล์ ... ตะไคร้
...