บอระเพ็ด

ชื่อสมุนไพร บอระเพ็ด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson
ชื่อพ้อง Tinospora tuberculata Miers, Tinospora rumphii Boerl.
วงศ์ Menispermaceae
ชื่ออื่น ๆ จุ้งจาลิง, จุ่งจิง, เครือเขาฮอ (ภาคเหนือ), เจตมูลหนาม (หนองคาย), หางหนู(อุบลราชธานี), เถาหัวด้วน, ตัวเจตมูลยาน (สระบุรี)
ชื่อสามัญ Heart leaved moonseed
ไฟล์ ... บอระเพ็ด
...