มะกรูด

ชื่อสมุนไพร มะกรูด
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus hystrix DC.
ชื่อพ้อง Citrus hystrix var. boholensis Wester
วงศ์ Rutaceae
ชื่ออื่น ๆ มะขูด, มะขุน (ภาคเหนือ), ส้มมั่วผี, ส้มกรูด (ภาคใต้), โกร้ยเชีด (เขมร), มะขู (แม่ฮ่องสอน)
ชื่อสามัญ Kaffir lime, Mauritius papeda, Leech lime
ไฟล์ ... มะกรูด
...