มะม่วงหาวมะนาวโห่

ชื่อสมุนไพร มะม่วงหาวมะนาวโห่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carissa carandas L.
ชื่อพ้อง Carissa congesta Wight.
วงศ์ Carissa congesta Wight.
ชื่ออื่น ๆ มะม่วงไม่รู้หาว มะนาวไม่รู้โห่, มะนาวไม่รู้โห่, หนามแดง (ภาคกลาง), หนามขี้แฮด (เชียงใหม่), มะนาวโห่ (ภาคใต้)
ชื่อสามัญ Karanda, Carunda ,Christ’s thorn , Bengal Currants.
ไฟล์ ... มะม่วงหาวมะนาวโห่
...