หญ้าไผ่น้ำ

ชื่อสมุนไพร หญ้าไผ่น้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tradescantia fluminensis Velloso
ชื่อพ้อง Tradescantia fluminensis Velloso
วงศ์ Commelinaceae
ชื่ออื่น ๆ  
ชื่อสามัญ small leaf spiderwort
ไฟล์ ... หญ้าไผ่น้ำ
...