หญ้าปักกิ่ง

ชื่อสมุนไพร หญ้าปักกิ่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong
ชื่อพ้อง Aneilema nudiflorum (L.) R. Br. var. bracteatum C. B. Clarke
วงศ์ Commelinaceae
ชื่ออื่น ๆ Commelinaceae
ชื่อสามัญ Angel Grass
ไฟล์ ... หญ้าปักกิ่ง
...