หนานเฉาเหว่ย

ชื่อสมุนไพร หนานเฉาเหว่ย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gymnanthemum extensum (Wall. ex DC.) Steetz
ชื่อพ้อง Vernonia extensa (Wall.) Wall. ex DC.
วงศ์ Compositae
ชื่ออื่น ๆ ป่าช้าเหงา
ชื่อสามัญ bitter leaves
ไฟล์ ... หนานเฉาเหว่ย
...