หนุมานประสานกาย

ชื่อสมุนไพร หนุมานประสานกาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Heptapleurum leucanthum R.Vig.
ชื่อพ้อง Heptapleurum leucanthum R.Vig.
วงศ์ Araliaceae
ชื่ออื่น ๆ อ้อยช้าง (เลย), ชิดฮะลั้ง (จีน)
ชื่อสามัญ Edible-stemed Vine
ไฟล์ ... หนุมานประสานกาย
...