หม่อน

ชื่อสมุนไพร หม่อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Morus alba L.
ชื่อพ้อง Morus alba var. tatarica (L.) Loudon
วงศ์ Moraceae
ชื่ออื่น ๆ มอน (ภาคอีสาน), ซางเย่ (จีนกลาง), ซึงเฮียะ, ซึงเอี๊ยะ (จีนแต้จิ๋ว), มัลเบอร์รี่ (ประเทศตะวันออก)
ชื่อสามัญ Mullberry tree, White Mulberry.
ไฟล์ ... หม่อน
...