อังกาบหนู

ชื่อสมุนไพร อังกาบหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ Barleria prionitis L.
ชื่อพ้อง Prionitis hystrix (L.) Miq.
วงศ์ Apocynaceae
ชื่ออื่น ๆ เขี้ยวแก้ว, เขี้ยวเนื้อ, อังกาบ, มันไก
ชื่อสามัญ เขี้ยวแก้ว, เขี้ยวเนื้อ, อังกาบ, มันไก
ไฟล์ ... อังกาบหนู
...