เขยตาย

ชื่อสมุนไพร เขยตาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.
ชื่อพ้อง Glycosmis arborea (Roxb.) DC.
วงศ์ Rutaceae
ชื่ออื่น ๆ เขยตายแม่ยายชักปรก, ลูกเขยตาย, ต้นชมชื่น, ลูกเขยตายแม่ยายทำศพ, หญ้ายาง, น้ำเข้า, โรคน้ำเข้า (ใต้), กะรอกน้ำข้าว, ละรอก, กะรอกน้ำ (ชลบุรี), ส้มชื่น, ศรีชมชื่น, น้ำข้าวต้น, พิษนาครา, พุทธรักษา (สุโขทัย), ประยงค์ใหญ่ (กรุงเทพฯ), มันหมู (ประจวบคีรีขันธ์)
ชื่อสามัญ Gin Berry, opal orange, orangeberry, rum berry, tooth brush plant
ไฟล์ ... เขยตาย
...