ไพลดํา

ชื่อสมุนไพร ไพลดํา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber ottensii Valeton
ชื่อพ้อง  
วงศ์ Zingiberaceae
ชื่ออื่น ๆ ไพลม่วง (กรุงเทพมหานคร), ปูเลยดำ (ภาคเหนือ), ดากเงาะ (ปัตตานี), ว่านกระทือดำ
ชื่อสามัญ  
ไฟล์ ... ไพลดํา
...