ดีปลี

ชื่อสมุนไพร ดีปลี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper retrofractum Vahl.
ชื่อพ้อง Chavica officinarum Miq., Piper chaba Hunter, Piper officinarum (Miq.) C. DC.
วงศ์ Piperaceae
ชื่ออื่น ๆ ประดงข้อ, ปานุน (ภาคกลาง), ดีปลีเชือก (ภาคใต้), พิษพญาไฟ, ปีกผัวะ, cabe jawa (อินโดนีเซีย), chabai jawa (มาเลเซีย), Sali (ลาว)
ชื่อสามัญ Long pepper, Indian long pepper, Javanese long pepper
ไฟล์ ... ดีปลี
...