ทองพันชั่ง

ชื่อสมุนไพร ทองพันชั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinacanthus nasutus (Linn.) Kurz.
ชื่อพ้อง Rhinacanthus communis Nees
วงศ์ Acanthaceae
ชื่ออื่น ๆ หญ้ามันไก่, ทองพันดุลย์, ทองคันชั่ง (ภาคกลาง)
ชื่อสามัญ White crane flower
ไฟล์ ... ทองพันชั่ง
...