อ้อยดำ

ชื่อสมุนไพร อ้อยดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum sinense Roxb.
ชื่อพ้อง Saccharum barberi Jeswiet,
วงศ์ Poaceae
ชื่ออื่น ๆ อ้อย, อ้อยขม, อ้อยแดง, อ้อยตาแดง
ชื่อสามัญ Black sugar cane
ไฟล์ ... อ้อยดำ
...