พยับเมฆ

ชื่อสมุนไพร พยับเมฆ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.
ชื่อพ้อง Orthosiphon grandiflorus Bold. ,Orthosiphon stamineus Benth
วงศ์ Lamiaceae
ชื่ออื่น ๆ หญ้าหนวดแมว, บางรักป่า (ประจวบคีรีขันธ์), อีตู่ดง (เพชรบุรี), หญ้าหนวดเสือ
ชื่อสามัญ Kidney tea plant, Cat’s whiskers, Java tea, Hoorah grass
ไฟล์ ... พยับเมฆ
...